Jugadores

Licencia Nombre Comunidad Club
XXXXXFRA11 LAFOURCADE, CHARLOTTE
XXXXXENG02 MORRIS, ROCHELLE
XXXXXGER14 RENGSTORF, FENJA
XXX36CZE00 JANIK, PETR
XXXXXFRA14 BENZEKRI, MARION
XXXXXSWE02 LINNÉR, AMANDA
XXXXXPOL00 PEDRYC, ALEJANDRO
XXXXXITA05 TORBICA, TASA
XXXXXFRA19 LE TENDRE, ROSE
XXX36ITA07 PALTRINIERI, JULIEN
XXXXXITA12 CORBI, MARIA VITTORIA
XXXXXSCO00 MCWILLIAM, SHANNON STEVIE
XXXXXCZE04 ZUSKA, JIRI
XXXXXIRE01 RYAN, CHLOE
XXXXXFRA05 CLAISSE, MATHILDE
XXXXXDEN00 TOFT HANSEN, LINE
XXX36AUS00 SCHÖFFTHALER, FELIX
XXXXXENG13 LEWIS, MARTHA
XXX36DEN01 SKOV OLESEN, JACOB
XXXXXSWI02 CARPINELLI, GIOIA

Buscar jugador